UREDNIŠTVO

Digitalna Kamera, Ljubljanska 14, 3000 Celje
Tel. +386(0)599 28 442
Na spletu: www.digitalna-kamera.si
E-naslovi: info@digitalna-kamera.sigalerija@digitalna-kamera.si, izleti@digitalna-kamera.si, pisma@digitalna-kamera.si
Glavni urednik: Igor Rosina, igor.rosina@digitalnakamera.si
Izvršni urednik: Ivana Stamejčič, ivana.stamejcic@digitalna-kamera.si
Prevodi: Nuša Stamejčič, nusa.stamejcic@gmail.com
Lektoriranje: Andreja Jezernik, andreja.jezernik@digitalna-kamera.si
Fotografije: Arhiv Digitalna Kamera


ZALOŽNIK

Metidafoto d.o.o., Ljubljanska 14, 300 Celje
Tel:+386(0)599 28 442, E-mail: info@digitalna-kamera.si
Trženje Digitalne Kamere: info@digitalna-kamera.si
Naročnine: Maja Napotnik, narocnine@digitalna-kamera.si
Tisk: Evrografis d.o.o. Maribor
Distribucija: Ekdis d.o.o.
Naklada: 4000


Objavljene fotografije so last udeležencev delavnic in izletov. Za avtorstvo objavljenih fotograij ne odgovarjamo.