Novice

*Foto: Nino Rakovič – Avtoportret

Foto natečaj Ljubezen do drugačnosti organizira Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj. Pri temi hendikep sodeluje CIRIUS Kamnik – Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje.

Zanimajo nas fotografski prispevki h kritični sociologiji, ki opisuje družbeno dominanco in instrumente, s katerimi se ljudje lotevajo emancipatoričnih bojev za svoje pravice.

Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi z vsega sveta. Fotografije morajo biti avtorsko delo sodelujočega. Vsak avtor lahko sodeluje s 4 fotografijami v vsaki temi.

Natečaj posebej spodbuja sodelovanje fotografov s posebnimi potrebami (invalidi, hendikepirani, osebe s posebnimi potrebami, …). Fotografi s posebnimi potrebami naj to na prijavnici posebej označijo. S tem pridobijo možnost, da sodelujejo brezplačno in pridobijo možnosti za prejem dodatnih nagrad.

TEMI
A) Hendikep (monokrom in barvne)
B) Prosta (monokrom in barvne)

Ko govorimo o hendikepu, mislimo predvsem na katero koli obliko človeške drugačnosti, pa naj bo telesna, duševna, duhovna ali eksistencialna, zaradi katere nekdo trpi, je izločen iz občestva, potisnjen na stran in ima občutek, da je neupravičeno postavljen v vlogo drugorazrednega državljana – seveda pa je zaradi drugačnosti tudi sprejet in potrjen.

Fotografije morajo biti v formatu JPG, daljša stranica naj meri 1280 pikslov (pokončna ali ležeča). Velikost posamezne datoteke ne sme presegati 1MB. Naslovi fotografij morajo biti v angleščini ali v slovenščini.

Avtorji lahko fotografije pošljejo prek spleta.

Cilj organizatorja razstave, Fotografskega društva Janez Puhar Kranj, je da sodeluje čim več fotografov s posebnimi potrebami in da ostali avtorji prispevajo čimveč kvalitetnih fotografij na temo »Hendikep«. Zato:
• Za fotografe s posebnimi potrebami pristojbine ni, ne glede na to ali sodelujejo samo na temo prosto.
• Pristojbine ni tudi za vse ostale avtorje, ki sodelujejo na temo »Hendikep« ali na obe temi.
• Avtorji, ki sodelujejo samo na prosto temo, plačajo pristojbino 15 € organizatorju Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj na PayPal

Organizacijski odbor
Vasja Doberlet, Matej Peljhan, Boštjan Snoj, Dušan Rutar

ŽIRIJA

Jure Kravanja, MF FZS, EFIAP

Matej Peljhan, MF FZS, EFIAP

Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, EFIAP/p, ESFIAP

 

KOLEDAR

Sprejem del: 31. 10. 2017

Žiriranje: 4. 11. 2017

Obvestilo o žiriranju: 12. 11. 2017

Odprtje razstave: 3. 12. 2017

Pošiljanje katalogov: 15. 1. 2018