Novice

 

Fotoklub Maribor
FOTOGALERIJA STOLP
Židovska ulica 6, Maribor

Razstava bo na ogled od 24. 1. do 28. 2. 2018
ob torkih in četrtkih: 15.00–18.00
ob sredah, petkih in sobotah: 10.00–13.00

Svoje fotografije predstavljajo člani Fotografskega društva Janeza Puharja iz Kranja: Aleš Komovec, Andreja Peklaj, Anuška Vončina, Boštjan Snoj, Branko Dežman, Damir Gizdavčič, Vladimir Kraljič, Simon Krejan, Tine Založnik, Uroš Florjančič, Valerija Jenko, Vasja Doberlet, Viktor Šmid, Vincenc Nemanič in Vlado Sofronievski.

Fotografsko društvo Janez Puhar je bilo ustanovljeno 7. januarja 1910 v gostilni Mayer v Kranju. Dva fotografska aparata, ki sta bila last društva so si člani
lahko izposojali in njihovi rezultati so bile fotografije Kranja, ki so imele bolj dokumentarno, kot umetniško vrednost. Ob izbruhu prve svetovne vojne je delo kluba zamrlo in ni oživelo do obdobja obnavljanja države po drugi svetovni vojni.

Delo društvo je oprto na tri pomembne vrhunce. Druga polovica 50. let, ko je zaživela »kranjska manira« fotografiranja grafičnih motivov in pozneje »pogled od zgoraj«. Oba načina fotografiranja sta se pretežno nanašala na krajinarsko fotografijo, ki je bila kranjskim avtorjem zelo ljuba. V tem obdobju so kranjski fotografi orali ledino barvne fotografije v Sloveniji. Drugi pomemben vrhunec je bil v 70. letih, ko je bil na pobudo kranjskih fotografov ustanovljen »Kabinet slovenske fotografije« pri Gorenjskem muzeju. Kabinet deluje še danes in hrani fotografska dela vseh pomembnejših slovenskih avtorjev. Poseduje eno največjih fotografskih zbirk v Sloveniji. V tem obdobju je bila prvič organizirana državna razstava na temo Pokrajina. Ta je postala ena najbolj pomembnih razstav v Sloveniji in je bienalnega značaja. Tretji pomembnejši vrhunec društvo doživlja zadnje desetletje. Društvo je dobilo nove prostore in s tem dobre pogoje za kvalitetno delovanje. Društvo je organiziralo že 22 bienalnih razstav »Pokrajina«, pod pokroviteljstvom FZS (Fotografska zveza Slovenije) in 8 mednarodnih razstav »Miniature« pod pokroviteljstvom FZS in FIAP (Mednarodna zveza za fotografsko umetnost). V letu 2010 je društvo praznovalo svojo 100. obletnico obstoja. V Kranju je bilo ob tej priložnosti 13 fotografskih razstav. Natisnjena je bila zgodovina društva in monografija s fotografijami članov društva. Člani društva promovirajo svojega vzornika, izumitelja fotografije na steklo, Janeza Puharja po katerem ima društvo tudi svoje ime. Članice in člani uspešno razstavljajo svoja dela doma in v tujini. V društvu je več članov z zvenečimi fotografskimi naslovi. Društvo se s svojim prepoznavnim delom in prirejanjem fotografskih razstav uspešno vključuje v kulturni utrip mesta Kranj in tudi širše.
Za uspešno 100-letno delovanje je Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj dobilo najvišje priznanje fotografske zveze Slovenije – Puharjevo nagrado. Ob isti priložnosti je društvo dobilo tudi najvišje priznane matičnega mesta, nagrado mesta Kranj.