Novice

Matic Javornik in Rok Černezel sva dijaka 4. letnika Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, smer medijski tehnik. Za zaključek izobraževanja pripravljava projektno nalogo z naslovom Razstava črno-bele razglednice pod šolskim mentorstvom Davida Korošca, dipl. inž. in izvenšolskim mentorstvom g. Jankota Cahona.

javornik_cernezel

V projektni nalogi sva se osredotočila na fotografije Josipa Pelikana in jih prikazala v današnji dobi, in sicer z isto tehniko fotografiranja, kot je to počel sam (črno-bela fotografija). Z velikimi fotografijami vam želimo prikazati stvari nekoč in danes. Teme razstave so portreti v Pelikanovem ateljeju, stavbe in živali (konji).

Letos pa tudi mineva 40 let njegove smrti, zato nama je ta razstava še v dodatno v čast.

Vljudno vabljeni!