V septembrski števlki sem pisala o tem, kako lahko s pozicijo fotoaparata vplivamo na obliko predmeta. Na primer, predmet okrogle oblike kot je volan, lahko na fotografiji izgleda elipsaso. Tudi obratno je možno. Predmet, ki ima obliko elipse, lahko fotografirate tako, da bo izgledal kot krog. Najbolj pogosta manipulacija oblike predmeta pa je fotografiranje linij, ki so v resničnem svetu vzporedne, na fotografiji pa niso. In obratno — nevzporedne linije lahko fotografiramo tako, da so na fotografiji vzporedne.

Pripravila sem vam tri animacije, ki prikazujejo to manipuliranje oblik s postavitvijo fotoaparata.

Kroznica-ElipsaElipsa-KroznicaNevzporedno-vzporedno