Novice

Razstava fotografij članc in članov CVU Batana iz Rovinja.
Fotografski muzej Maribor, Koroška cesta 19, 9. marec ob 18:00

Sodelujejo:
Ana Travizi, Cristian Devescovi, Dalibor Talajić, Darko Pap, Dominik Cergna, Doriano Orbanić, Dragan Borčić, Drago Filć, Dražen Družetić, Dušan Grbac, Ermano Bančić, Fabio Damugia, Gordan Ukić, Irene Korenić Ukić, Ivan Onsrud, Ivo Vidotto, Jasmin Tanović, Johhanes Nesslauer, Josip Pogorilić, Kruno Sudec, Lucija Ukić, Majda Jašarević, Maribel Castro, Martina Ukić, Mladen Boljkovac, Saša Vadanijel, Silena Košara, Toni Sošić, Vedran Pogorilić, Vlado Bjelajac in Zoran Rumboldt.

CVU Batana Rovinj v Mariboru

Brezčasje

Fotoklub Maribor in CVU Batana sta že desetletja nosilca bogate fotografske dejavnosti v svojem kraju. Če gledamo zgodovino teh dveh klubov, opazimo podobnosti: bilo je nekaj vzponov in padcev, a vedno so se našli fotografski navdušenci, ki so “vlekli” naprej. Leta 2001 sta FK Maribor in CVU Batana podpisali Povelje o sodelovanju (V. Giuricin in B. Čerin). Petnajst let pozneje razstavljamo v Mariboru s namenom, da ljubitelji fotografije spoznajo delo naših članov ter da obnovimo sodelovanje med klubi.

Kolekcija pod skupnim imenom Brezčasje obsega fotografije enaintridesetih tako mladih kot že uveljavljenih avtorjev, ki so se jih dotaknili pojavi in stanja v lokalnem okolju v zadnjih sedmih letih.

Zahvaljujoč privržencem fotografije, CVU Batana nadaljuje več kot 150-letno fotografsko tradicijo v mestu Rovinj. Začetek fotografskih dogajanj v Rovinju datira od sredine devetnajstega stoletja. Iz svetovnih metropol Pariza in Dunaja se fotografske aktivnosti že leta 1860 zasidrajo v rovinjsko okolje. Ustanavljajo se fotografski ateljeji. Delujejo prvi mojstri litografi in dagerotipisti. Na prehodu iz devetnajstega v dvajseto stoletje motive vedut slikovitega Rovinja in prizorov vsakdanjega življenja pogosto najdemo na razglednicah. Profesionalni fotografi vse do druge svetovne vojne kontinuirano portretirajo rovinjske družine ter dokumentirajo mestno dogajanje. Druga svetovna vojna in povojni ekzodus prebivalstva pusti za seboj desetletno praznino dokler skupina entuziastov 1951. leta v Domu kulture ne ustanovi Foto-film klub Rovinj, a le do leta 1962 ko njihova dejavnost ugasne zaradi pomanjkanja prostora.
Iniciativa takratne mlade generacije ponovno požene fotografske aktivnosti leta 1982 ko ustanovi Foto-klub v sklopu Narodne tehnike Rovinj na sedanji lokaciji na Trgu brodogradilišta 2. V devetdesetih letih se klub transformira v Center vizualnih umetnosti Batana. Prstor zraven kluba preuredijo v Galerijo Batana, ki ima status priznane galerije po kriterijih Hrvaškega združenja likovnih umetnikov upodabljajočih umetnosti. Istočasno inicirajo večletni mednarodni projekt Mundial Foto-festival. Po letu 2009, pod novim vodstvom gostijo letno okoli dvanajst razstav: skupne žirirane natečaje (Smotra rovinjske fotografije, Smotra mladih Foto), organizirajo in realizirajo samostojne razstave svojih članov in recentnih fotografov iz domovine in tujine, sodelujejo s Hrvaško fotozvezo in Photodays projektom. Fundus obsega več kot dva tisoč fotografij. CVU Batana je 2001 prejela najvišjo občinsko nagrado, plaketo mesta Rovinj.

Prihodnost CVU Batana je v ljudeh, prijateljih fotografije in mladih Rovinja. Na njih je, da ohranjajo tradicijo, širijo nove fotografske ideje, nadaljujejo bogato stoletje in pol trajajočo fotografsko tradicijo in dediščino, ki je Rovinj postavila na svetovni fotografski zemljevid.

predsednik CVU Batana Rovinj, Mladen Boljkovac
kustosinja razstave, Lavoslava Benčić