Novice

Foto: TOMAŽ LANIŠEK, MF FZS

V Fotografski zvezi Slovenije bodo vloge za razstavljavske naslove F1 FZS, KMF FZS in MF FZS zbirali do 16. oktobra 2017. (velja datum poštnega žiga).

Popolne vloge pošljete na naslov: Ivo Borko, Partizanska c. 47, 9250 GORNJA RADGONA

Vloge za naslove morajo biti napisane in vložene v skladu s pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS in sklepom IO FZS, podrobnosti objavljene na spletni strani FZS.