članom DFK novi FIAP nazivi

Vasja Doberlet, pooblaščenec za FIAP v Sloveniji, sporoča, da je po pošti prejel diplome in značke novih nosilcev FIAP nazivov. Med prejemniki je tudi kar nekaj članov Digitalnega Foto Kluba. Za leto 2023 so nazive prejeli: AFIAP: Tomaž Berce, Valerija Jenko, Jože Marinič, Leon Vidic EFIAP: Janez Ribnikar, Robert Strahinjić EFIAP/b: Miha Kacafura, Tomi Križaj…